Nyhet!
Bolagstransaktioner och energidata

Många kommersiella transaktioner sker via bolagstransaktioner och är därför svårare att fånga upp än lagfartstransaktioner. Vår eftertraktade Marknaden just nu är en sammanställning av alla kommersiella fastighetstransaktioner över 10 mkr i realtid.

 • Marknaden just nu – den kommersiella transaktionsmarknaden i realtid.
 • Bolagstransaktioner – förutom lagfarna köp får du även tillgång till fastigheter som säljs paketerat i bolag.
 • Förfinat ortsprisverktyg – vi förädlar information kring varje transaktion över 10 miljoner kronor så att du får ett bättre beslutsunderlag.

Välj din roll för att komma igång

Gör snabbare och effektivare fastighetsaffärer med VD Pro

VD Pro underlättar för dig som äger eller investerar i fastigheter. Med VD Pro får du marknadens mest moderna och kraftfulla verktyg för fastighetsinformation. Med VD Pro kan du snabbt hitta potentiella fastigheter som passar dina parametrar och enkelt ta reda på vem som äger fastigheten, hur mycket den är värd idag samt vilka transaktioner som genomförts i området. Det moderna användargränssnittet är utvecklat för dig så att du kan fokusera på att göra affärer.


Sök och hitta potentiella affärer

Hitta potentiella affärer snabbt och enkelt. Du söker enkelt fram fastighetsinformation både för enskilda fastigheter och aggregerat för ett specifikt område i kartan. Du kan bland annat söka på fastighetstyp, area, ägartyp eller lokalslag. VD Pro innehåller information om alla Sveriges 3,3 miljoner fastigheter

Värdera, analysera och simulera fastigheters marknadsvärde

I VD Pro kan du snabbt och enkelt beräkna marknadsvärdet för enskilda fastigheter eller hela fastighetsbestånd. Du kan t ex simulera marknadsvärden för att se hur framtida fastighetsvärden påverkas av olika åtgärder. Dessutom är det enkelt att dela resultatet med kollegor, kunder eller andra intressenter.

Se vilka transaktioner som genomförts

I VD Pro kan du direkt i kartan se vilka transaktioner som genomförts i det område du är intresserad av.

Effektivisera ditt arbete och skapa fler och bättre affärer med hjälp av VD Pro

Oavsett om du snabbt behöver få koll på alla hyresgäster i ett visst område; eller om du vill få fram vilka potentiella investerare som finns i en viss region; eller om du vill göra en analys av den lokala fastighetsmarknaden; så är VD Pro utvecklat för dig. Med VD Pro får du marknadens mest moderna, användarvänliga gränssnitt så att du kan fokusera på att göra affärer.


Bli en vassare konsult

Öka din konkurrenskraft, förbättra dina underlag, få nya insikter och visualisera din kompentens med hjälp av den omfattande informationen i VD Pro.

Sekundsnabbt att hitta det du söker

Hitta fastighetsägare och fastigheter och analysera marknaden via det enkla, pedagogiska gränssnittet

Snabbt och enkelt att beräkna marknadsvärde

I VD Pro kan du snabbt och enkelt beräkna marknadsvärdet för enskilda fastigheter eller hela fastighetsbestånd. Du kan t ex simulera marknadsvärden för att se hur framtida fastighetsvärden påverkas av olika åtgärder. Dessutom är det enkelt att dela resultatet med kollegor, kunder eller andra intressenter.

Ge dig själv ett försprång. Med VD Pro hittar du potentiella affärer snabbt och enkelt.

Oavsett om du snabbt behöver hitta obebyggd mark, se vilka detaljplaner som påverkar en potentiell fastighet, beräkna en fastighets eller fastighetsportföljs potentiella värde; eller om du vill analysera den lokala fastighetsmarknaden och få fram vilka potentiella investerare som finns i en viss region så är VD Pro utvecklat för dig. Med VD Pro får du marknadens mest moderna, användarvänliga gränssnitt så att du kan fokusera på att göra affärer.


Sök och hitta möjligheter

Hitta potentiella affärer snabbt och enkelt. Du kan snabbt söka fram obebyggd mark och kan söka fastighetsinformation både för enskilda fastigheter och aggregerat för ett specifikt område i kartan. Du kan bland annat söka på fastighetstyp, area, ägartyp eller lokalslag.

Analysera och simulera marknadsvärde

I VD Pro kan du snabbt och enkelt beräkna marknadsvärdet för enskilda fastigheter eller hela fastighetsbestånd. Du kan t ex simulera marknadsvärden för att se hur framtida fastighetsvärden påverkas av olika åtgärder. Dessutom är det enkelt att dela resultatet med kollegor, kunder eller andra intressenter.

Se vilka transaktioner som genomförts

I VD Pro kan du direkt i kartan se vilka transaktioner som genomförts i det område du är intresserad av.

VD Pro förenklar ditt värderings-, boksluts och analysarbete

Oavsett om du om ska värdera ert fastighetsbestånd inför bokslut eller funderar kring frågor som; vilka genomsnittliga hyresnivåer man bör räkna med för nybyggda bostäder, vilket direktavkastningskrav åsätter marknaden för vår kommun eller hur ser en schablonmässig värdering av vårt projekt ut och hur överensstämmer den med vår egen kalkyl? VD Pro är utvecklat för dig och ger dig svaret på dina frågor. Med VD Pro får du marknadens mest moderna, användarvänliga gränssnitt så att du kan fokusera på att driva din verksamhet och uppdrag på bästa sätt.


Användarvänligt och effektivt

VD Pro är ett mycket användarvänligt, men ändå avancerat och ett effektivt verktyg, för att göra värderingar av enskilda fastigheter eller av fastighetsbestånd. Du kan till exempel simulera marknadsvärden på en eller flera fastigheter, analysera ett bolag, koncern eller marknad.

Hitta fastighetsinformationen du behöver sekundsnabbt

I VD Pro finns detaljerad information om alla (3,3 miljoner) fastigheter i Sverige, inklusive bostadshyreshus. Du gör enkelt fastighetssök utifrån fastighetsbeteckning, adress eller direkt i kartan.

Värdera fastigheter och skapa K3-bokslutsunderlag snabbt och enkelt

VD Pro förenklar fastighetsvärderingen samt adderar funktioner som inte går att utföra i Excel, som att automatiskt uppdatera en kalkyl med den senaste marknadsinformationen eller visa fastighetsbeståndet på karta. Värderingar gjorda i VD Pro är kostnadseffektiva då de bland annat kan användas som underlag i ditt bokslut enligt K3-reglerna.

Fastighetsägare & Investerare

Gör snabbare och effektivare fastighetsaffärer med VD Pro.

 • Sök och hitta potentiella affärer
 • Värdera, analysera och simulera fastigheters marknadsvärde
 • Se vilka transaktioner som genomförts


Fastighetskonsult

Effektivisera ditt arbete och skapa fler och bättre affärer med hjälp av VD Pro.

 • Bli en vassare konsult med data från VD Pro
 • Sekundsnabbt att hitta det du söker
 • Snabbt och enkelt att beräkna marknadsvärde

Fastighetsutvecklare

Ge dig själv ett försprång. Med VD Pro hittar du potentiella affärer snabbt och enkelt.

 • Sök och hitta möjligheter
 • Analysera och simulera marknadsvärde
 • Se vilka transaktioner som genomförts

Fastighetsspecialist inom kommun, stat, eller myndighet

Spara tid, pengar och besvär. Med VD Pro förenklas ditt värderings-, boksluts- och analysarbete.

 • Användarvänligt och effektivt
 • Hitta fastighetsinformationen du behöver sekundsnabbt
 • Värdera fastigheter och skapa K3-bokslutsunderlag snabbt och enkelt


Söka fastighetsinformation

VD Pro är ett mycket kraftfullt verktyg för information och analys av Sveriges samtliga fastigheter. VD Pro hjälper dig att spara dyrbar tid och effektivisera ditt arbete. VD Pro ger dig nya insikter och bidrar till att du kommer att kunna göra bättre affärer.

Du gör enkelt fastighetssök utifrån fastighetsbeteckning, adress eller karta. Du kan även göra fastighethetssök efter en viss typ av fastighet. Informationen du får fram omfattar bland annat storlek, typ av fastighet, adress, taxeringsinformation, marknadsinformation och transaktionsinformation.

I VD Pro finns detaljerad information om alla (3,3 miljoner) fastigheter i Sverige, inklusive bostadshyreshus. En nyhet i VD Pro är att du kan hitta alla gällande detaljplaner och se dessa som ett lager direkt i kartan.

I nya VD Pro hittar du information om

 • Fastigheter
 • Fastighetsägare
 • Områden
 • Hyresgäster
 • Marknadsinformation
 • Transaktioner
 • Detaljplaner

Kartlager

I VD Pro hittar du till exempel information om alla gällande detaljplaner för Sveriges kommuner och du kan välja att se dem som ett lager direkt i kartan när du söker efter fastigheter. På så sätt hittar du all viktig information som du behöver på ett och samma ställe och spar dyrbar tid

Avancerad sök

Du söker enkelt fram fastighetsinformation för enskilda fastigheter, bostadsrättsföreningar och aggregerat för ett specifikt område i kartan. Du kan bland annat söka på area, ägartyp eller lokalslag.

Markera direkt på karta

Du kan även söka fram fastighetsinformation genom att markera ett område i kartan. Alla fastigheter i det markerade området listas i en lista som du enkelt kan ladda ned.

Värdera fastigheter

VD Pro är ett mycket användarvänligt, men ändå avancerat och ett effektivt verktyg, för att göra värderingar av enskilda fastigheter eller av fastighetsbestånd. Du kan till exempel simulera marknadsvärden på en eller flera fastigheter, analysera ett bolag, en koncern eller en hel marknad.

VD Pro förenklar fastighetsvärderingen samt adderar funktioner som inte går att utföra i Excel, som att automatiskt uppdatera en kalkyl med den senaste marknadsinformationen eller visa fastighetsbeståndet på karta.

Dessutom är det snabbt och enkelt att dela dina urval och värderingar med kollegor, kunder och andra aktörer på marknaden direkt i systemet för att skapa bättre och snabbare affärer.

I VD Pro kan du göra

 • Schablonmässig kassaflödesvärdering
 • Kassaflödesvärdering från kontrakt
 • Känslighetsanalys av värderingar
 • Ombildningsvärdering
 • Finansieringsanalys
 • Snabbare analys och värdering

Beräkna marknadsvärden

I VD Pro kan du snabbt och enkelt beräkna marknadsvärdet för enskilda fastigheter eller hela fastighetsportföljer. Du kan t ex simulera marknadsvärden för att se hur framtida fastighetsvärden påverkas av olika åtgärder.

Justera & uppdatera

I VD Pro kan du enkelt och snabbt justera parametrar och värden. Det kan även uppdatera din kalkyl automatiskt med den senaste marknadsinformationen för din värdering.

Underlag enligt K3-reglerna

Värderingar gjorda i VD Pro är kostnadseffektiva då de bland annat kan användas som underlag i ditt bokslut enligt K3-reglerna.

Analysera fastighetsmarknader

Med hjälp av VD Pro får du total kontroll på marknadens olika parametrar och du kan analysera fastighetsmarknaden ur en mängd olika perspektiv. Det hjälper dig att komma till nya insikter och hitta nya affärsmöjligheter.  

Med VD Pro kan du till exempel kartlägga en fastighets ägare och ta reda på vem som är den egentliga fastighetsägaren, få en komplett koncernstruktur samt alla fastigheter som ingår i fastighetsägarens portfölj.

I VD Pro hittar du information om

 • Ortpriser
 • Kartor
 • Marknader
 • Fastigheter
 • Fastighetsägare
 • Ombildningar
 • Hyresgäster
 • Bostadsrättsföreningar

Se fastighetsägaren

Med VD Pro kan du på några sekunder få svar på vem som äger en viss fastighet samt vem som är största fastighetsägaren på en viss ort eller område.

Prospektlista

Med VD Pro kan du enkelt söka fram en prospektlista för obebyggd mark, se vilka detaljplaner som omfattar området för att sedan jämföra likvärdiga transaktioner från råmark till färdiga bostadsrättsprojekt.

Ägarinformation

Med VD Pro kan du kartlägga en fastighets verkliga ägare och fastighetsägarens koncernstruktur och kompletta fastighetsportfölj samt aktieägarinformation.


Kontakta oss
Ja, jag vill veta mer om VD Pro!

Boka demo
*


Boka demo

VD Pro är ett kraftfullt och prisvärt verktyg för information och analys av fastigheter. Boka in en kostnadsfri demo av tjänsten så visar vi dig hur enkelt det är att komma igång och hur du får nytta av verktyget.

VD Pro är Sveriges mest moderna webbaserade verktyg för användare som i sin yrkesroll behöver:

 • Söka information om fastigheter och fastighetsägare
 • Analysera marknader, enskilda fastigheter, fastighetsbestånd och fastighetsägare
 • Värdera enskilda fastigheter och fastighetsbestånd och enkelt skapa bokslutsunderlag enligt K3-reglerna

Tjänsten riktar sig endast till företag.